Đặc điểm sinh học sinh hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867 vùng biển Nam Trung Bộ

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương, Trần Thế Thanh Thi, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

           TÓM TẮT:  Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú ở vùng biển nam Trung bộ,  đã xác định được mùa vụ sinh sản chính của hải sâm vú phân bố vùng biển Nam Trung Bộ từ tháng 3 đến tháng 8 khi nhiệt độ nước ấm dần lên 29 - 31 oC. Kích thước của hải sâm vú thành thục nhỏ nhất từ 700 g/cá thể. Sức sinh sản tuyệt đối 176.030 trứng/cá thể mẹ ở nhóm kích thước 900 -1600 g/cá thể và sức sinh sản tương đối là 147 trứng/g cá thể mẹ. 

            Ở nhiệt độ nước từ 28,5 – 31,5 oC quá trình  phân cắt phát triển phôi trong 34-36h trước khi nở ra ấu trùng vành tai mới nở (Newly hatched auricularia). Ấu trùng hải sâm vú trải qua các giai đoạn biến thái gồm: ấu trùng vành tai tiền kỳ (Early auricularia) sau khi nở 2-3 ngày; ấu trùng vành tai trung kỳ (Mid auricularia) ở ngày thứ 7-8; ấu trùng vành tai hậu kỳ (Lateauricularia) ở ngày thứ 15-16 và ấu trùng xuống đáy (Doliolaria) ở ngày thứ 18.

Từ khóa: hải sâm vú, sinh học sinh sản, mùa vụ sinh sản, ấu trùng auricularia 

 

Tin mới cập nhật

Công trình nghiên cứu mới nhất về hải sâm được đăng trên tạp chí Medicin: Hải sâm có chức năng như thuốc chữa bệnh và có lợi cho sức khỏe Cập nhật( 05-11-2018 04:03:56)

Pictures

Ratih Pagestuti and Zainal Arifin, 2018. Medicinal and health benefit effects of functional sea cucumber. Jounal of Traditional and Complementary Medicine 8: 341 - 358.

Chi tiết

Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ Cập nhật( 04-11-2018 05:35:35)

Pictures

15. Nguyễn Văn Hùng, Trần Thế Thanh Thi, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 3 +4/2018.

Chi tiết

Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothuria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị lở loét trong điều kiện nuôi giữ. Cập nhật( 04-11-2018 05:32:09)

Pictures

14. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Quế Chi, Dương Thị Phượng, 2018. Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothuria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị lở loét trong điều kiện nuôi giữ. Tạp chí Nông nghiệp và ...

Chi tiết

Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng cua hoàng đế bị bệnh phát sáng Cập nhật( 04-11-2018 05:28:36)

Pictures

13. Nguyễn Thị Quế Chi, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2016.Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng cua hoàng đế bị bệnh phát sáng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 5/2017, tr: 98-107. ...

Chi tiết

Tìm kiếm nguồn gen

Tin mới cập nhật

Đặc điểm sinh học sinh hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867 vùng biển Nam Trung Bộ

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương, Trần Thế Thanh Thi, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú Holothuria nobilis ...


Công trình nghiên cứu mới nhất về hải sâm được đăng trên tạp chí Medicin: Hải sâm có chức năng như thuốc chữa bệnh và có lợi cho sức khỏe

Ratih Pagestuti and Zainal Arifin, 2018. Medicinal and health benefit effects of functional sea cucumber. Jounal of Traditional and Complementary Medicine 8: ...


Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ

15. Nguyễn Văn Hùng, Trần Thế Thanh Thi, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng ...


Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothuria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị lở loét trong điều kiện nuôi giữ.

14. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Quế Chi, Dương Thị Phượng, 2018. Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải ...


Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng cua hoàng đế bị bệnh phát sáng

13. Nguyễn Thị Quế Chi, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2016.Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập ...


Quảng cáo

Liên kết website