Tìm thấy 5 bản ghi !!

Cá chép hồ Lắk Ciprinus carpio (Linnaeus, 1758)

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Cá chép hồ Lắk Ciprinus carpio(Linnaeus, 1758) Hình 1: Cá chép hồ Lắk Ciprinus carpio(Linnaeus, 1758) 2. Mức độ nguy cấp: - Tiêu ...Chi tiết..

 

Cá trê vàng Clarias macrocephalus (Günther, 1864)

Phụ lục 6  HỒ SƠ NGUỒN GEN CÁ TRÊ VÀNG Clarias macrocephalus(Günther, 1864) I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Cá trê vàng Clarias macrocephalus (Günther, 1864)   Chi tiết..

 

Cá còm Chitala ornata (Gray, 1831)

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Cá còm Chitala ornata (Gray, 1831)                               Chi tiết..

 

Cá ngựa xám Tor tambroides (Bleeker, 1854)

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Cá ngựa xám Tor tambroides(Bleeker, 1854)                                                   ...Chi tiết..

 

Cá chạch lấu Mastacembelus favus Hora 1924

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Cá chạch lấu Mastacembelus favus (Hora, 1924) Chi tiết..

 

Tìm kiếm nguồn gen

Tin mới cập nhật

Đặc điểm sinh học sinh hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867 vùng biển Nam Trung Bộ

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương, Trần Thế Thanh Thi, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú Holothuria nobilis ...


Công trình nghiên cứu mới nhất về hải sâm được đăng trên tạp chí Medicin: Hải sâm có chức năng như thuốc chữa bệnh và có lợi cho sức khỏe

Ratih Pagestuti and Zainal Arifin, 2018. Medicinal and health benefit effects of functional sea cucumber. Jounal of Traditional and Complementary Medicine 8: ...


Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ

15. Nguyễn Văn Hùng, Trần Thế Thanh Thi, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng ...


Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothuria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị lở loét trong điều kiện nuôi giữ.

14. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Quế Chi, Dương Thị Phượng, 2018. Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải ...


Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng cua hoàng đế bị bệnh phát sáng

13. Nguyễn Thị Quế Chi, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2016.Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập ...


Quảng cáo

Liên kết website