Tìm thấy 10 bản ghi !!

NGUỒN GEN TẢO Chaetoceros gracilis Pantocsek, 1892

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Tảo Chaetoceros gracilis Pantocsek, 1892             Chi tiết..

 

NGUỒN GEN TẢO Chlorella vulgaris Beijerinck, 1890

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Tảo Chlorella vulgaris Beijerinck, 1890             Chi tiết..

 

NGUỒN GEN TẢO Skeletonema costatum Cleve, 1899

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Tảo Skeletonema costatum  Cleve, 1899             Chi tiết..

 

NGUỒN GEN TẢO Chromonas salina

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Tảo Chromonas salina               Chi tiết..

 

NGUỒN GEN TẢO Navicula cari

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Tảo Navicula cari             Chi tiết..

 

NGUỒN GEN TẢO Tetraselmis sp.

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Tảo Tetraselmis sp.               Chi tiết..

 

NGUỒN GEN TẢO Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd 1981

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Tảo Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd 1981   Hình 1: TảoNannochloropsis oculata (Droop) Hibberd 1981 2. Hệ thống phân loại: Eustisgmatophyta     ...Chi tiết..

 

NGUỒN GEN TẢO Dicrateria inornata Parke 1949

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Tảo Isochrysis galbana Parke 1949   Hình 1: Dicrateria inornata Parke 1949 2. Hệ thống phân loại: Haptophyta (Prymnesiophyta)   Haptophyceae (Prymnesiophyceae) ...Chi tiết..

 

NGUỒN GEN TẢO Chaetoceros muelleri Lemmerman 1898

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên nguồn gen: Tảo Chaetoceros muelleri Lemmerman 1898   Hình 1: TảoChaetoceros muelleri Lemmerman 1898 2. Hệ thống phân loại: Heterokontophya    Bacillariophyceae Karsten     Centrales Schutt       ...Chi tiết..

 

Tìm kiếm nguồn gen

Tin mới cập nhật

Đặc điểm sinh học sinh hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867 vùng biển Nam Trung Bộ

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương, Trần Thế Thanh Thi, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú Holothuria nobilis ...


Công trình nghiên cứu mới nhất về hải sâm được đăng trên tạp chí Medicin: Hải sâm có chức năng như thuốc chữa bệnh và có lợi cho sức khỏe

Ratih Pagestuti and Zainal Arifin, 2018. Medicinal and health benefit effects of functional sea cucumber. Jounal of Traditional and Complementary Medicine 8: ...


Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ

15. Nguyễn Văn Hùng, Trần Thế Thanh Thi, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng ...


Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothuria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị lở loét trong điều kiện nuôi giữ.

14. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Quế Chi, Dương Thị Phượng, 2018. Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải ...


Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng cua hoàng đế bị bệnh phát sáng

13. Nguyễn Thị Quế Chi, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2016.Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập ...


Quảng cáo

Liên kết website