Kết quả nghiên cứu

Đặc điểm sinh học sinh hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867 vùng biển Nam Trung Bộ Cập nhật( 22-12-2018 10:39:05)

Pictures

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương, Trần Thế Thanh Thi, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.             TÓM TẮT: ...

Chi tiết

Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ Cập nhật( 04-11-2018 05:35:35)

Pictures

15. Nguyễn Văn Hùng, Trần Thế Thanh Thi, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 3 +4/2018.

Chi tiết

Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothuria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị lở loét trong điều kiện nuôi giữ. Cập nhật( 04-11-2018 05:32:09)

Pictures

14. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Quế Chi, Dương Thị Phượng, 2018. Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothuria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị lở loét trong điều kiện nuôi giữ. Tạp chí Nông nghiệp và ...

Chi tiết

Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng cua hoàng đế bị bệnh phát sáng Cập nhật( 04-11-2018 05:28:36)

Pictures

13. Nguyễn Thị Quế Chi, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2016.Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng cua hoàng đế bị bệnh phát sáng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 5/2017, tr: 98-107. ...

Chi tiết

Bước đầu nghiên cứu một số bệnh thường gặp trong quá trình ương nuôi ấu trùng cua hoàng đế (Ranina ranina Linnaeus, 1758). Cập nhật( 04-11-2018 05:25:42)

Pictures

12. Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Văn Hùng, 2015. Bước đầu nghiên cứu một số bệnh thường gặp trong quá trình ương nuôi ấu trùng cua hoàng đế (Ranina ranina  Linnaeus, 1758). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển ...

Chi tiết

Đặc điểm hình thái ấu trùng cua hoàng đế Ranina ranina giai đoạn Zoea Cập nhật( 04-11-2018 05:22:00)

Pictures

11. Dương Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2014. Đặc điểm hình thái ấu trùng của hoàng đế Raniana ranina giai đoạn Zoea. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 4/2014, tr: 85 -92.

Chi tiết

Đặc điểm sinh học sinh sản cua hoàng đế Ranina ranina ở vùng biển Khánh Hòa Cập nhật( 04-11-2018 05:19:25)

Pictures

10. Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Thi Thoa, Dương Thị Phượng, Nguyễn Văn Hùng, 2014. Đặc điểm sinh học sinh sản cua hoàng đế Ranina ranina ở vùng biển Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 5/2014, trang 85- 92.

Chi tiết

Tìm kiếm nguồn gen

Tin mới cập nhật

Đặc điểm sinh học sinh hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867 vùng biển Nam Trung Bộ

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương, Trần Thế Thanh Thi, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú Holothuria nobilis ...


Công trình nghiên cứu mới nhất về hải sâm được đăng trên tạp chí Medicin: Hải sâm có chức năng như thuốc chữa bệnh và có lợi cho sức khỏe

Ratih Pagestuti and Zainal Arifin, 2018. Medicinal and health benefit effects of functional sea cucumber. Jounal of Traditional and Complementary Medicine 8: ...


Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ

15. Nguyễn Văn Hùng, Trần Thế Thanh Thi, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2018. Đặc điểm sinh học sinh sản tôm mũ ni trắng ...


Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothuria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị lở loét trong điều kiện nuôi giữ.

14. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Quế Chi, Dương Thị Phượng, 2018. Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải ...


Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng cua hoàng đế bị bệnh phát sáng

13. Nguyễn Thị Quế Chi, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2016.Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập ...


Quảng cáo

Liên kết website